29.10.2020

Zajęcia on-line i hybrydowe

Zgodnie z zaleceniem Prorektora do spraw kształcenia wszystkie zajęcia on-line i hybrydowe odbywające się na naszej uczelni muszą odbywać się za pomocą platformy MS Teams lub UPeL Clickmeeting. Na naszych salach wykładowych A, B,...[więcej]