Elektryczność i magnetyzm

Elektrostatyka

4.1 Ładunek elektryczny i dodawanie ładunków (elektroskop)

4.2 Elektryzowanie przez tarcie

4.3 Maszyna elektrostatyczna Wimshursta

4.4 Generator Van der Graffa

4.5 Oddziaływanie naładowanych pałeczek na podstawce

4.6 Oddziaływanie naładowanych pałek bzowych

4.7 Linie pola centralnego (naładowane pióropusze)

4.8 Linie pola jednorodnego (nitki między okładkami)

4.9 Ruch kulki aluminiowej w polu elektrostatycznym

4.10 Ucieczka ładunku na powierzchnię zewnętrzną (wiaderko Faradaya)

4.11 Gęstość powierzchniowa ładunku (konduktor stożkowy)

4.12 Klatka Faradaya

4.13 Młynek Franklina

4.14 Działanie elektryczne ostrza (odchylenie płomienia)

4.15 Spadek potencjału wzdłuż przewodnika z prądem (drewniana listwa)

Indukcja elektrostatyczna

4.16 Elektryzowanie dwuczęściowego przewodnika

4.17 Elektryzowanie elektroskopu przez indukcję

4.18 Elektrofor

4.19 Indukowany moment dipolowy w świeczce

4.20 Dipolowe własności wody (odchylenie się strumienia)

Kondensator

4.21 Zależność pojemności kondensatora płaskiego od odległości płyt i dielektryka

4.22 Butelka lejdejska

4.23 Rodzaje kondensatorów (elektrolityczny, blokowy, mikowy, kalitowy)

4.24 Krzywe rozładowania kondensatora (oscyloskop)

4.25 Energia w kondensatorze (rozładowanie przez zwarcie)

Prąd elektryczny

4.26 Prawo Ohma

4.27 Zależność oporu od temperatury (przewodniki metaliczne, półprzewodnik)

4.28 Zmiana oporu w metalach w niskiej temperaturze (żaróweczka z drutem oporowym)

4.29 Spadek oporności nadprzewodnika w niskiej temperaturze

4.30 Zestaw oporników

4.31 Charakterystyka diody półprzewodnikowej (oscyloskop)

Zjawiska termoelektryczne

4.32 Termopara

4.33 Elektromagnes termoelektryczny

Przewodnictwo płynów i szkła

4.34 Przewodnictwo w cieczach (woda destylowana, roztwór soli)

4.35 Przewodnictwo powietrza spowodowane płomieniem (kondensator, świeca)

4.36 Przewodnictwo w gazach rozrzedzonych (rura do wyładowań, induktor)

4.37 Przewodnictwo w szkle

4.38 Rurki Pluckera

Pole magnetyczne

4.39 Doświadczenie Oersteda (igła magnetyczna w polu elektrycznym)

4.40 Busola stycznych

4.41 Oddziaływanie dwóch przewodników z prądem

4.42 Siła elektrodynamiczna (wyrzucanie przewodnika z prądem w polu magnetycznym)

4.43 Linie sił pola magnetycznego wokół magnesu

4.44 Linie sił pola magnetycznego wokół przewodników z prądem

4.45 Zjawisko Meissnera (lewitacja nadprzewodnika)

Zjawisko indukcji magnetycznej

4.46 Doświadczenie Faradaya (cewka, magnes, dioda)

4.47 Doświadczenie Faradaya (galwanometr, cewki, magnes)

4.48 Zjawisko Halla (model hallotronu)

4.49 Prądy samoindukcji przy zamykaniu i otwieraniu obwodu

Prądy wirowe

4.50 Wahadło Waltenhofena

4.51 Wahadło magnetyczne

4.52 Spadanie magnesów w rurkach z papieru, aluminium i miedzi

4.53 Ogrzewanie metali przez prądy wirowe

4.54 Transformator otwarty

4.55 Łuk elektryczny wysokiego napięcia (drabina Jakuba)

4.56 Induktor Ruhmkorffa

4.57 Tablica Franklina (demonstracja wyładowania elektrycznego, błyskawic)

4.58 Energia pola magnetostatycznego (działo magnetyczne)

Magnetyzm materii

4.59 Własności magnetyczne ciał (para-, dia-, ferromagnetyk)

4.60 Punkt Curie niklu

4.61 Zjawisko Barkhausena

Prądy zmienne

4.62 Przepływ prądu zmiennego i stałego przez kondensator

4.63 Rezonans prądowy (żarówka, bateria kondensatorów)

4.64 Obwód RC – ładowanie i rozładowanie kondensatora (oscyloskop)

4.65 Obwód RLC – drgania gasnące (oscyloskop)

4.66 Model prądnicy i silnika prądu stałego