Fizyka współczesna

Fizyka atomowa

7.1 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne (wybijanie elektronów z płytki cynkowej)

7.2 Zastosowanie fotokomórki – alarm

7.3 Serie widmowe H, Hg, Ne (induktor ,spektroskop)

7.4 Barwienie płomienia związkami Na, Cu, Sr

7.5 Doświadczenie Francka – Hertza

Fizyka ciała stałego

7.6 Modele sieci krystalograficznych – 14 sieci Bravais’go

7.7 Monokryształy

7.8 Polikryształy

7.9 Dwuwymiarowa ciecz magnetyczna

7.10 Modelowe rozproszenie Bragga na krysztale

Fizyka jądrowa

7.11 Detekcja promieniowania α ,β ,γ

7.12 Modele liczników jądrowych

Chaos

7.13 Wahadło chaotyczne

7.14 Przyspieszenie Fermiego (kulka na drgającej płytce)