Mechanika - Ruch obrotowy

Moment sił i moment bezwładności

2.41 (Nie)posłuszna szpulka

2.42 Krzyż Oberbecka (wahadło Oberbecka)

2.43 Walce o różnym rozmieszczeniu masy na równi pochyłej

2.44 Walce o różnym wypełnieniu kulkami na równi pochyłej

2.45 Walce o różnym promieniu podstawy z tego samego materiału na równi pochyłej

2.46 Spadek „szybszy niż g”

Tarcie

2.47 Klocek z różnymi materiałami na ściankach

2.48 Klocek na równi pochyłej

2.49 Tarcie toczne (walec z siłomierzem)

Zasada zachowania momentu pędu

2.50 Krzesło obrotowe - człowiek z hantlami

2.51 Krzesło obrotowe - człowiek z kołem w rękach

2.52 Krzesło obrotowe - człowiek z miotłą nad głową

2.53 Zabawkowy helikopter

2.54 Prędkość polowa (kulka na nitce o zmiennej długości z ciężarkiem)

2.55 Kieliszek lub butelka na nici zawijającej się na palcu

2.56 Swobodne osie obrotu (pręt, łańcuch , tarcza pod wirownicą)

Ruch precesyjny

2.57 Bąk metalowy (dysk na pręcie)

2.58 Bąk w zawieszeniu Cardana (zachowujący kierunek osi w przestrzeni)

2.59 Bąk na poduszce powietrznej

2.60 Bączek zabawka

2.61 Ważka żyroskopowa

2.62 Kompas żyroskopowy (globus ze wskazówką)

2.63 Kolejka jednoszynowa

2.64 Wahadło żyroskopowe

2.65 Wirujący bąk w polu magnetycznym

Własności sprężyste ciał

2.66 Odkształcenie belki podpartej na końcach

2.67 Skręcenie sprężyste drutu

2.68 Deformacja modelu kryształu

2.69 Odkształcenia gumy