Nauka o cieple

Pomiary temperatur

3.1 Termometry

3.2 Termopara

3.3 Pirometr optyczny

Rozszerzalność termiczna

3.4 Rozszerzalność liniowa ciał stałych (bimetal)

3.5 Rozszerzalność pręta metalowego (dylatoskop)

3.6 Rozszerzalność objętościowa cieczy (kolba z cienką rurką)

Molekularno – kinetyczna teoria gazów

3.7 Maxwellowski rozkład prędkości cząstek (hałaśnica)

3.8 Ruchy Browna (mikroskop + kamera)

3.9 Mechaniczny model gazu

3.10 Rozkład Gaussa (deska Galtona, histogram szklanych kuleczek)

Przenoszenie ciepła

3.11 Ciepło właściwe (kulki z żelaza, aluminium i ołowiu w lejkach z lodem)

3.12 Przewodnictwo cieplne metali (pręt miedziany i żelazny)

3.13 Płomień nad siatką

3.14 Radiometr Crookesa

3.15 Ogniskowanie promieniowania podczerwonego przy pomocy zwierciadeł

3.16 Konwekcja zasada centralnego ogrzewania wodnego

3.17 Konwekcja wiatraczek nad gorącą blachą

Zasady termodynamiki

3.18 Zamiana pracy na ciepło (kucie ołowiu)

3.19 Przemiana izobaryczna (termometr gazowy)

3.20 Przemiana izotermiczna, prawo Boyle’a – Mariotte’a (obciążania tłoka w cylindrze)

3.21 Sprężanie adiabatyczne (krzesiwo pneumatyczne)

3.22 Rozprężanie adiabatyczne (szybkie rozprężanie powietrza z butelki)

3.23 Rozprężanie dwutlenku węgla (suchy lód)

3.24 Rozprężanie gazu (model gazu w projekcji)

3.25 Dyfuzja gazu (modelowy pokaz na pudle z dwukolorowymi piłeczkami)

3.26 Zmiany entropii (modelowy pokaz na dwukolorowych krążkach)

3.27 Model maszyny parowej

3.28 Model silnika czterosuwowego

3.29 Model silnika dwusuwowego

3.30 Model silnika Wankla

3.31 Model silnika Stirlinga

Zmiany stanu skupienia

3.32 Wrzenie wody pod zmniejszonym ciśnieniem (strzykawka z ciepłą wodą)

3.33 Wrzenie wody pod zmniejszonym ciśnieniem (kolba szklana z gotującą wodą)

3.34 Relegacja lodu

3.35 Stop Wooda

3.36 Stan krytyczny eteru

Niskie temperatury

3.37 Skraplanie tlenu