Optyka

Fotometria

6.1 Fotometr Bunesna – porównanie oświetleń powierzchni od dwóch źródeł światła

6.2 Luksomierz

Optyka Geometryczna

6.3 Prostoliniowy bieg światła, powstawanie cienia na ekranie

6.4 Tarcza Hartla (prawo odbicia, załamanie światła, bieg promieni w soczewkach, oko)

6.5 Powstawanie obrazu w zwierciadle płaskim

Załamanie światła

6.6 Złamanie światła w cieczy

6.7 Całkowite wewnętrzne odbicie światła – w wodzie

6.8 modele światłowodów

6.9 Rozszczepienie barwne w pryzmacie

6.10 Składanie barw na obracającym się kole

6.11 Składanie barw z trójkolorowych reflektorów

Soczewki

6.12 Powietrzne soczewki w wodzie

6.13 Aberracja sferyczna

6.14 Aberracja chromatyczna

6.15 Astygmatyzm

6.16 Koma

6.17 Dystorsja (poduszka, beczka)

Przyrządy optyczne

6.18 Lupa

6.19 Teleskop

6.20 Mikroskop

6.21 Luneta

6.22 Spektroskop

Optyka falowa

6.23 Widmo ciągłe uzyskane za pomocą pryzmatu

6.24 Widmo ciągłe uzyskane za pomocą siatki dyfrakcyjnej

6.25 Widmo liniowe – lampa rtęciowa

6.26 Przechodzenie światła przez filtry optyczne

6.27 Budowa lasera He- Ne

Dyfrakcja i interferencja

6.28 Laser podłączany do rzutnika

        – dyfrakcja na szczelinie

        – dyfrakcja na otworze kołowym

        – interferencja światła na podwójnej szczelinie

6.29 Pierścienie Newtona

6.30 Doświadczenie Pohla

6.31 Barwy cienkich warstewek (błonki mydlane)

6.32 Optyczna soczewka Fresnela

6.33 Interferometr Michelsona

6.34 Holografia światłem lasera

6.35 Holografia światłem białym (żaba, myszoskoczek)

Polaryzacja światła

6.36 Polaryzacja światła przy odbiciu

6.37 Kryształy podwójnie łamiące/dwójłomność (kalcyt)

6.38 Polaryzacja światła za pomocą polaroidu (prawo Malusa)

6.39 Obrazy w świetle spolaryzowanym (kwiat, motyl, warstwy celofanu)

6.40 Dwójłomność wymuszona (elastooptyka)

6.41 Wytwarzanie i odbiór promieniowania podczerwonego (grzana kulka metalowa)

6.42 Detekcja promieniowania nadfioletowego przy pomocy ekranu fosforyzującego

6.43 Model lampy Rentgena

6.44 Zjawisko Tyndala (zachodzące słoneczko)