Wprowadzenie

Pomiary wielkości fizycznych

1.1 Pomiar długości (model noniusza, model śruby mikrometrycznej, taśma miernicza)

1.2 Pomiar kątów (kątomierz)

1.3 Pomiar masy (waga, komplety odważników)

1.4 Pomiar czasu (metronom, model zegara, stoper)

1.5 Pomiar natężenia prądu (amperomierz)

1.6 Pomiar objętości (kolba miarowa, pipeta, cylinder miarowy)

1.7 Pomiar oświetlenia (luksomierz, fotometr)