1.3 Pomiar masy

Waga, komplety odważników

Opis: Wystawiane są wagi: laboratoryjna szalkowa, kuchenna mechaniczna, kuchenna elektroniczna (zakres 5 kg, rozdz. 1 g), jubilerska elektroniczna (zakres 200 g, rozdz. 0,01 g).

Potrzebne elementy: waga laboratoryjna, odważniki, waga kuchenna mechaniczna lub elektroniczna, waga jubilerska

Liczba:  1  |  Czas:  5 min  |  Rozmiar:  M  |  Lokalizacja:  ??