Instrukcja składania zamówienia demonstracji

1. Proszę zalogować się na stronie Zamówień demonstracji.

Proszę podać nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknąć przycisk "Zaloguj się".

2. Na kolejnej stronie należy potwierdzić swoje dane oraz wybrać czas i miejsce wykładu.

Proszę potwierdzić swoje imię i nazwisko oraz email. W przypadku pojawienia się błędnych danych wykładowcy prosimy o kontakt z obsługą Pracowni Demonstracji Fizycznych pod nr. tel. 12 617 29 76. W przypadku zastępstwa głównego wykładowcy, niezależnie od tego czy logujesz się czy też nie na konto "Gościa" prosimy nie edytować danych wykładowcy takich jak jego imię, nazwisko i email. 

W następnych polach należy podać datę i godzinę wykładu oraz wybrać salę wykładową.

3. Następnie proszę wybrać dział.

Aby wybrać jednocześnie kilka działów, proszę przytrzymać przycisk "Ctrl". 

4. Aby zamówić daną demonstrację, należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru po lewej stronie opisu danej demonstracji. 

W razie potrzeby można też zobaczyć pełny opis demonstracji (jeśli jest on tylko dostępny), klikając w znak gwiazdki na końcu nazwy danej demonstracji. 

Możliwe jest też wybranie kilku demonstracji z jednego działu lub też kilku demonstracji z kilku różnych działów wybierając więcej działów z listy wyboru na góry strony, przytrzymując przycisk "Ctrl". W przypadku wyboru większej liczby demonstracji należy pamiętać zarówno o ograniczeniach czasowych wykładu jak i brać pod uwagę ilość zajmowanego miejsca (sala B jest mniejsza niż sala A, przez co mieści się w niej mniej stołów demonstracyjnych).

5. Po zakończeniu wyboru demonstracji aby przejść dalej, należy na dole strony przy pytaniu "Chcesz dodać jeszcze demonstracje z innych działów?" zaznaczyć pole wyboru "Nie".

W razie potrzeby można w kolejnym polu wpisać swoje uwagi do zamówienia. Aby aktywować przycisk "Wyślij" należy zaznaczyć wymagane pole o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

6. Po kliknięciu przycisku "Wyślij" zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia wysłania formularza.

Na adres email przypisany do konta wykładowcy, zostanie wysłane potwierdzenie z listą zamówionych demonstracji (wyjątek stanowi tymczasowe konto "Gościa", które nie posiada możliwości wysłania potwierdzenia mailem). W przypadku pomyłki lub potrzeby zmiany zamówienia, można złożyć kolejne, poprawione zamówienie. W przypadku wysłania kilku kolejnych zamówień obsługa Pracowni Demonstracji Fizycznych potraktuje jako wiążące zawsze ostatnie wysłane zamówienie.

7. Po złożeniu zamówienia nie ma potrzeby jego dodatkowego potwierdzania, czy to w formie telefonicznej czy też poprzez email.