Regulamin zamawiania demonstracji przez Internet

1. Z możliwości zamówienia demonstracji w Pracowni Demonstracji Fizycznych przez Internet mogą korzystać wykładowcy, którzy zapoznali się z niniejszym Regulaminem.

2. Do zamówienia demonstracji wymagane jest posiadanie konta wykładowcy, które jest zakładane przez obsługę Pracowni Demonstracji Fizycznych na podstawie ogólnodostępnych danych osobowych znajdujących się na stronie SkOs AGH. Po założeniu ww. konta, dane dostępowe w postaci nazwy użytkownika i hasła wysyłane są na email wykładowcy.

3. W przypadku składania zamówienia demonstracji na zasadzie zastępstwa należy użyć danych dostępowych "Gościa". Aby uzyskać dostęp do konta "Gościa" prosimy o kontakt z obsługą Pracowni Demonstracji Fizycznych pod nr. tel. 12 617 29 76.

4. Zamówienia demonstracji należy składać co najmniej 24 godziny przed planowanym wykładem.

Procedura składania zamówienia:

a) Logowanie odbywa się na stronie Zamówień demonstracji poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

b) Na kolejnej stronie należy potwierdzić imię i nazwisko oraz email wykładowcy. W przypadku pojawienia się błędnych danych wykładowcy należy skontaktować się z obsługą Pracowni Demonstracji Fizycznych pod nr. tel. 12 617 29 76. W przypadku zastępstwa głównego wykładowcy, niezależnie od tego czy logowanie odbywa się za pośrednictwem konta "Gościa" czy też nie, należy nie edytować danych wykładowcy takich jak jego imię, nazwisko i email. Następnie należy podać datę i godzinę wykładu oraz wybrać salę wykładową.

c) Następnie należy wybrać dział i zaznaczyć odpowiednie pola przy danej demonstracji. W razie potrzeby można też zobaczyć pełny opis demonstracji klikając znak gwiazdki na końcu jej nazwy. Możliwe jest wybranie kilku demonstracji z jednego działu lub też kilku demonstracji z kilku różnych działów, wybierając więcej działów z listy wyboru na górze strony.

d) Po zakończeniu wyboru demonstracji należy na końcu strony przy pytaniu "Chcesz dodać jeszcze demonstracje z innych działów?" zaznaczyć pole "Nie" i dodać ewentualne uwagi do zamówienia oraz zaznaczyć wymagane pole o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności

e) Po kliknięciu przycisku "Wyślij" na przypisany do konta wykładowcy adres email zostanie wysłane potwierdzenie z listą zamówionych demonstracji (wyjątek stanowi konto "Gościa" z którego nie są wysyłane potwierdzenia). W przypadku pomyłki lub potrzeby zmiany zamówienia należy złożyć kolejne, poprawione zamówienie. W przypadku wysłania kilku kolejnych zamówień obsługa Pracowni Demonstracji Fizycznych potraktuje jako wiążące zawsze ostatnie wysłane zamówienie. 

f) Po złożeniu zamówienia nie ma potrzeby dodatkowego jego potwierdzania telefonicznego czy też poprzez email.